تجهیزات ابزار آزما

آموزنده انرژی‌های نو، شبیه ساز پیل سوختی و خورشیدی (RE-104)• بررسی رفتار پیل سوختی در شرایط ترکیب اکسیژن و هیدروژن

• تبدیل انرژی الکترو شیمیایی عناصر آب به انرژی الکتریکی

• تبدیل ولتاژ خروجی پیل سوختی به 12 ولت رگوله شده به وسیله مبدل بوست

• اعمال انرژی الکتریکی تولید شده در پیل سوختی به بارهای روشنایی و فن

• تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی و تبدیل آن به انرژی الکترو شیمیایی

1) پیل سوختی 10W

2) سلول خورشیدی 50W

3) مولتی متر

4) شیر کنترل ورود اکسیژن و هیدروژن

5) بار روشنایی و موتور پره دار

6) مخازن ذخیره هیدروژن و اکسیژن

7) واحد مراقبت فشار گازها

8) میز فلزی چرخدار با رویه MDF

9) فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول ها

10) قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی 

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۹.۹MB