تجهیزات ابزار آزما

آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی (AE-106)• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستور ها ( امیتر مشترک ، کلکتور مشترک و بیس مشترک) با استفاده از کلید های نیمه هادی متفاوت
• بررسی مدار های برش
•  بررسی رفتار انواع ترانزیستور

• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• بررسی آرایش‌ های مختلف چند طبقه ترانزیستور ها
• تقویت کننده تفاضلی
•  بررسی مدار های تقویت کننده عملیاتی
• بررسی رگولاتور های تجاری
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• قابلیت اتصال تلفن همراه جهت پخش صوت
• پاسخ فرکانسی در باندهای فرکانس پایین و بالا برای مدار های ترانزیستوری
• بررسی مشخصات تقویت کننده های عملیاتی
• بررسی فیدبک بر روی پاسخ فرکانسی مدار های ترانزیستوری
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• نمایش سیگنال های مشتق گیر و انتگرال گیر غیر فعال
• بررسی مدار های برش
• بررسی مدار های کاربردی با استفاده از تراشه های مجتمع
• آرایش تقویت کننده تفاضلی
• تحلیل مدار های فیدبک
• بررسی انواع تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه

1) مشتق گیر غیر فعال RC و RL
2) انتگرال گیر غیر فعال RC
3) منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
4) سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی
5) تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی رفتار فرکانسی آنها
6) پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک شده
7) تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها
8) مدار جدا ساز نوری
9) رگولاتورهای تجاری سری 78XX و 79XX
10) رگولاتور سوییچینگ کاهنده
11) مدار مجتمع ضرب کننده

12) تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی رفتار فرکانسی آنها
13) پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک
14) منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
15) سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
16) ترانزیستورهای قدرت کلاس B ،A و AB
17) بلندگو
18) تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۸MB