تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت تکمیلی (RP-101)• بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه‌ گیری
• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال
• امکان اندازه‌ گیری کمیت‌ های شبکه
• امکان تغییر ولتاژ شبکه
• امکان حفاظت خط انتقال و ترانس
• حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان
• بررسی رله حفاظت سنکرون بودن
• بررسی رله حفاظت فرکانسی
• بررسی رله کنترل فاز

1) مدل های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند
2) ترانسفورماتور سه‌ فاز
3) مولتی فانکشن متر گرافیکی سه‌ فاز
4) بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5) اتوترانس سه‌ فاز
6) تغذیه سه‌ فاز محافظت شده
7) موتور القایی سه‌ فاز
8) ژنراتور سنکرون سه‌ فاز
9) رله حفاظت سنکرون بودن
10) رله حفاظت فرکانسی
11) CT  و PT با کلاس‌ های دقت متفاوت
12) رله حفاظت جریان بالا
13) رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ
14) اینورتر سه‌ فاز
15) مولتی متر
16) رله کنترل فاز
17) منبع تغذیه 0 تا 35VDC جهت تحریک ژنراتور سنکرون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۱.۸MB
10.19 مگابایت