تجهیزات ابزار آزما

آموزنده مدارهای الکترونیک 1 (AE - 102)• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستور ها ( امیتر مشترک ، کلکتور مشترک و بیس مشترک) با استفاده از کلید های نیمه هادی متفاوت
• بررسی مدار های برش
•  بررسی رفتار انواع ترانزیستور

1) مدارهای دیودی کاربردی
2) ترانزیستور دو قطبی
3) ترانزیستور اثر میدان
4) انواع تقویت کننده های یک طبقه
5) منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
6) سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۷.۸MB