تجهیزات ابزار آزما

آموزنده مدارهای الکترونیک 2 (AE - 103)• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• بررسی آرایش‌ های مختلف چند طبقه ترانزیستور ها
• تقویت کننده تفاضلی
•  بررسی مدار های تقویت کننده عملیاتی
• بررسی رگولاتور های تجاری

1) مدار های رگولاتور های ولتاژ
2) تقویت کننده تفاضلی
3) مدار های فیدبک
4) انواع تقویت کننده های چند طبقه و کاسکود
5) منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
6) سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
7) مدار های تقویت کننده عملیاتی