تجهیزات ابزار آزما

آموزنده مدارهای تکنیک پالس (AE - 101)• تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بلعکس
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• بررسی پاسخ مدار های RLC به شکل موج های استاندارد
• بررسی انواع نوسان ساز ها و اشمیت تریگر
• بررسی رفتار سوییچ MOSFET

1) مشتق گیر غیر فعال RC و RL
2) انتگرال گیر غیر فعال RC
3) مولتی ویبراتور A استابل، B استابل، Mono استابل با OP-AMP
4) مولتی ویبراتورA استابل، B استابل، Mono استابل مبتنی بر ترانزیستور
5)  اشمیت تریگر مبتنی بر OP-AMP
6) تبدیل سیگنال آنالوگ به 8bit یا 256 گام و تبدیل سیگنال دیجیتال به صورت تکی یا تفاضلی
7) منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
8) سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۸.۱MB
1.4 مگابایت