تجهیزات ابزار آزما

آموزنده مدارهای منطقی (101-DL)• پیاده‌ سازی جدول کارنو
• پیاده‌ سازی انواع مدار های  نیم جمع کننده و تمام جمع کننده
• پیاده‌ سازی انواع مدار های ترتیبی و ترکیبی
• پیاده‌ سازی مدار های منطقی به صورت نرم افزاری

1) انواع گیت های منطقی AND، OR، NAND، NOR، XOR، XNOR
2) انواع DIP SWITCH  و PULSE SWITCH
3) فیلیپ فلاپ های JK  و D، دیکدر و مالتی پلکسر
4) مولد های پالس فرکانس متغیر در فرکانس‌ های پایین و بالا
5) لاجیک پراب و ولت متر
6) منابع ولتاژ 5± ، 12± و3.3V
7) المان‌ های کنترل شونده LED و سون سگمنت و دات ماتریکس

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۴.۸MB
2.3 مگابایت