تجهیزات ابزار آزما

تغذیه بورد اصلی مانیتور اطاقک فرمان راننده


در این پروژه تعمیر تغذیه بورد اصلی مرتبط با مانیتور اطاقک فرمان راننده برای شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد در بخش تحقیق و توسعه شرکت ابزارآزما در سال 1395 انجام شده است.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۵۸۲ بازدید
نظراتثبت نظر