تجهیزات ابزار آزما

حضور شرکت در گردهمایی کارشناسان فنی و حرفه ای کشور به دعوت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضویاین گردهمایی در تاریخ سوم و چهارم بهمن ماه 96 برگزار گردید و شرکت با برپایی غرفه و ارائه آخرین محصولات ساخته شده در زمینه رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک منطبق بر برنامه  جدید درسی مصوب دفترتالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در محل گردهمایی حضور داشت.

 


این گردهمایی در تاریخ سوم و چهارم بهمن ماه 96 برگزار گردید و شرکت با برپایی غرفه و ارائه آخرین محصولات ساخته شده در زمینه رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک منطبق بر برنامه  جدید درسی مصوب دفترتالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در محل گردهمایی حضور داشت.

به منظور تبیین تغییرات صورت گرفته در برنامه درسی مصوب فنی و حرفه ای و کاردانش بر مبنای کتب جدید و ارائه تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی جدید طراحی شده شرکت در کارگاهی با حضور کلیه کارشناسان فنی و حرفه ای کشور ضمن بررسی این تغییرات به معرفی محصولات شرکت در زمینه هنرستان ها پرداخته شد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۰۸:۱۱ | دفعات بازدید: ۳۱۲۹ بازدید
نظراتثبت نظر