تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت پایه (PSA101)• پیاده سازی شبکه‌ های قدرت سه باسه
• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون
• تحلیل مشخصات خطوط انتقال
• بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی
• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت
• کنترل ولتاژ شبکه و پایداری آن
• امکان اندازه‌ گیری زاویه قدرت در خط انتقال
• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

1) خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند بر مبنای مدل π
2) پست برق با قابلیت مانیتورینگ و کنترل
3) شبیه ساز نیروگاه برق
4) بار های الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5) خازن جبران ساز سری
6) خازن جبران ساز موازی
7) تجهیزات اندازه‌ گیری متنوع
8) راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
9) ماژول اندازه‌ گیری اختلاف فاز ولتاژ ها
10) اتو ترانس سه‌ فاز
11) مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۱.۷MB
10.19 مگابایت