تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز کنترل دما(IC-90)  • بررسی رفتار فرآیند کنترل دما
  • امکان اعمال اغتشاش به فرآیند
  • امکان بررسی رفتار انواع کنترل کننده ها با اتصال این ماژول به آموزنده IC-104

این آموزنده جهت انتقال مفاهیم سیستم‌های کنترل از جمله کنترل صنعتی، کنترل دیجیتال و کنترل خطی مورد استفاده می‌باشد.

  1.  هیتر W 100
  2. فن RPM 3000
  3. سنسورهای دمای TC و RTD
  4. امکان اعمال ورودی اغتشاش
  5. کلید روشن-خاموش
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۶.۶MB