تجهیزات ابزار آزما

ماژول مانیتورینگ و کنترل ماشین های الکتریکی (61-MC)به منظور مانیتورینگ و کنترل همزمان مبدل‌ های توان از این ماژول استفاده می‌ گردد. این مبدل‌ های توان جهت تبدیل توان الکتریکی/ مکانیکی/ مغناطیسی/ حرارتی و سایر انواع تیدیل توان به کار می‌رود.مبدل‌ های توان در مجموعه‌ های آزمایشگاهی مختلف شامل موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور، بار الکتریکی، مبدل الکترونیک قدرت و ... می‌ باشند.
اندازه‌گیری ایزوله ولتاژ، جریان و پالس دیجیتال به وسیله مدارهای ایزولاتور مغناطیسی و نوری فراهم شده است. پردازش ‌اطلاعات ورودی توسط ریزپردازنده ARM صورت می‌گیرد. امکان مانیتورینگ ولتاژ، جریان، توان، ضریب توان، فرکانس، سرعت و گشتاور تجهیز مورد بررسی (موتور، ژنراتور، ترانس، مبدل الکترونیک صنعتی و...) در این ماژول فراهم گردیده است. رسم شکل موج‌های متنوع در کنار نمایش مقادیر متوسط و موثر، امکان انتقال بهتر مفاهیم را فراهم می‌ سازد.
با استفاده از این ماژول، امکان انتخاب مُد کنترل ماشین الکتریکی در دو وضعیت سرعت ثابت و گشتاور ثابت وجود دارد. همچنین تولید فرمان کنترلی جهت کنترل پیوسته و دیجیتال در این ماژول فراهم شده است. تحقق کنترل کننده PID جهت کنترل دور ماشین الکتریکی با بهره‌گیری از ریز پردازنده ARM انجام گرفته است.

• پردازنده ARM از سری Cortex-M3                         
• مانیتور 7  اینچ با صفحه لمسی                             
• ورودی پالسی  0 تا 12,24V با ایزولاسیون نوری           
• خروجی دیجیتال 0 تا 12V با ایزولاسیون نوری
• خروجی آنالوگ 0تا 10V با ایزولاسیون گالوانیک
• ولتاژ ورودی 0 تا 400V با ایزولاسیون گالوانیک
• جریان ورودی 0 تا 10A با ایزولاسیون گالوانیک

1) محاسبه و نمایش مقادیر متوسط ولتاژ، جریان، توان، سرعت و گشتاور برای ماشین های الکتریکی DC
2) محاسبه و نمایش مقادیر موثر ولتاژ و جریان و همچنین توان ظاهری، توان مجازی، توان واقعی، ضریب توان و فرکانس برای ماشین‌ های الکتریکی AC
3) راهنمای نحوه اتصال برای اندازه‌گیری کمیت های مختلف
4) رسم منحنی تغییرات ولتاژ، جریان و سرعت
5) رسم منحنی‌ های کاربردی ماشین های الکتریکی
6) کنترل ماشین های الکتریکی در دو مد سرعت و گشتاور ثابت
7) کنترل حلقه بسته دور موتور القایی با اعمال فرمان آنالوگ به اینورتر
8) امکان انتخاب دقت رسم منحنی های ماشین الکتریکی
9) امکان دریافت نقطه کار و پیاده سازی نرم افزاری کنترل PID
10) امکان ذخیره سازی داده های آزمایش
11) رسم منحنی لیساژوبرچسب ها: ماشین الکتریکی