تجهیزات ابزار آزما

مولتی فانکشن متر 3 فاز (IM-11)اندازه گیری تمام پارامتر های الکتریکی شبکه سه فاز در یک تجهیز بسیار سودمند و به صرفه می باشد. اندازه گیری انواع توان، ولتاژ، جریان، فرکانس و ضریب توان در این تجهیز فراهم شده است.

 • ابعاد : 96*96*96 mm
 • 3 نمایشگر 4 رقمی
 • اندازه گیری دقیق ولتاژ، جریان، توان و فرکانس
 • دقت اندازه گیری : 0.5%
 • محدوده مجاز ولتاژ ورودی : 140 تا 250 ولت و 40 تا 65 هرتز
 • محدوده مجاز جریان ورودی : 0.1 تا 5000 آمپر
 • تغذیه : 50 هرتز - 180 تا 240 ولت
 • نمایش سلفی یا خازنی بودن نوع بار
 • محاسبه و نمایش توان هر سه فاز به صورت مستقل و به صورت مجموع
 • محاسبه و نمایش توان ظاهری، مجازی و واقعی
 • نمایش ولتاژ های فازی و خط
 • محاسبه بر اساس TRUE RMS
 • قابل استفاده در شرایط هارمونیکی و تغذیه بارهای غیر خطی
 • مجهز به Watchdog
 • نمایش پشت سر هم پارامتر های الکتریکی یا نمایش ثابت آن ها
 • اندازه گیری مستقل و یکپارچه ضریب توان سه فاز
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۵۵۵KB