تجهیزات ابزار آزما

کارگاه تابلو برق LV ‌(128-ET)• تابلو برق دو کابین
• ترمینال‌های صنعتی
• تجهیزات اندازه‌گیری تابلویی
• انواع تایمر
• کلید اتومات همراه با شمش‌های سه رنگ
• کنتاکتور با رله کمکی و بی متال
• نصب تجهیزات بر روی ریل مینیاتوری

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-