تجهیزات ابزار آزما

کارگاه تعمیر دستگاه های الکترونیکی 1 ‌(107-BE)• آموزش عملی تعمیر دستگاه های الکترونیکی خانگی
• کار عملی با نمونه دستگاه های خانگی واقعی شامل تلفن، تبلت و مانیتور
• آموزش گام به گام بر مبنای دفترچه های راهنمای تعمیر

1) دفترچه های راهنمای تعمیر برای سه دستگاه متفاوت شامل تلفن، تبلت و مانیتور
2) مجموعه ابزارهای ظریف ویژه تعمیر دستگاه های الکترونیکی خانگی
3) مولتی متر
4) هیتر هوای گرم و قلع کش

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-