تجهیزات ابزار آزما

کارگاه دوربین مدار بسته ‌(112-ET)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم دوربین مدار بسته
• آشنایی نحوا سیم بندی ماژول مرکزی سیستم دوربین مدار بسته
• آشنایی با نحوه سیم کشی LCD سیستم دوربین مدار بسته
• استفاده از دوربین Full HD  

1) LCD
2) دوربین
3) مودم
4) ماژول مرکزی DVR

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۶۶KB