تجهیزات ابزار آزما

کارگاه سیستم تلفن ‌(109-ET)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آموزش نحوه اتصالات تلفن
• آموزش سیم کشی مودم و اسپلیتر

1) گوشی تلفن
2) مودم
3) اسپلیتر
4) ماژول پریز برق و سوکت تلفن

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۶۷KB