تجهیزات ابزار آزما

کارگاه سیستم صوتی ‌(113-ET)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم صوتی

1) مولتیمتر
2) بلندگو
3) ماژول پریز برق
4) میکروفن
5) ماژول مرکزی سیستم صوتی

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۶۷KB