تجهیزات ابزار آزما

کارگاه سیستم ضد سرقت (ET-115)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم ضد سرقت

1) ماژول مرکزی ضد سرقت
2) ماژول تغذیه تلفن و برق ماژول ها
3) سنسورهای تشخیص حرکت و لرزش
4) پدال و آژیر هشدار
 

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۵.۳MB