تجهیزات ابزار آزما

کارگاه سیستم های الکترومکانیکی ‌(122-ET)



• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با مباحث پایه پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و کاربرد آنها
• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی
• امکان اعمال فرمان از طریق ساختار رله-کنتاکتوری
• قابلیت جایگذاری دلخواه تمامی المان ها

1) منبع تغذیه V 24 و A 5
3) انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 3/2 و 5/2
4) انواع سیلندرهای یک طرفه
5) انواع سوییچ، رله
6) انواع کلیدهای Start ،Stop و قطع اضطراری
7) گیج فشار، رگولاتور فشار و واحد مراقبت
8) کلکتورتقسیم هوای فشرده
9) شیر یک طرفه
10) شیر AND و OR
11) شیر کنترل دبی
12) میکرو سوییچ

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-