تجهیزات ابزار آزما

  • فارسی

فعالیت های صنعتی


برخی از پروژه های انجام شده شرکت تجهیزات ابزارآزما به شرح زیر می باشد:

1- ویبراتور بتن، آزمایشگاه بتن دانشگاه فردوسی مشهد

2- مانیتورینگ پرس هیدرولیک، آزمایشگاه انجماد، دانشگاه فردوسی مشهد

3- ساخت تابلوی برق دستگاه تست پره توربین بادی، پژوهشکده هوا خورشید، دانشگاه فردوسی مشهد

4 - موتور القایی سه فاز ولتاژ پایین، آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف

5- تعمیر تعدادی از بوردهای شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

6- طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ به سفارش صنایع امام هادی (علیه السلام)

7- طراحی و ساخت موتور القایی چند کاره

8- طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم


برچسب ها: فعایت های صنعتی