تجهیزات ابزار آزما

PLC پایه ‌(119-ET)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی
• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
• امکان برنامه ریزی کنترل کننده از طریق صفحه کلید آن و کامپیوتر
• اعمال حالت‌های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها

1) PLC LOGO با 8 ورودی دیجیتال و 8 خروجی دیجیتال
2) کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد
3) منبع تغذیه 24V و 3A
4) 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی PLC
5) یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی PLC
6) میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-